આ મંત્રોના માત્ર જાપથી પ્રસન્ન થઇ જશે ભગવાન ભોળાનાથ, કરશે તમારી તમામ મનોકામના પૂર્ણ

આમ તો હિન્દુ ધર્મમાં આ કોઈપણ પૂજા મંત્રને બોલ્યા વગર આ અધૂરી જ ગણવામાં આવે છે. અને આ એટલા માટે આ પૂજામા એક મંત્રનો આ જાપ કરવાનુ આ વિશેષ મહત્વ એ ગણવામાં આવે છે.

અને આ ખાસ કરીને તમારે શિવ પૂજાની એક વાત હોય તો આ વ્યક્તિ ભોળાનાથની એક પૂજા ના કરે અને આ ખાલી શિવ મંત્રનો એક જાપ કરવાથી પણ તમારી તમામ મનોકામના એ પૂરી થાય છે. અને તે સિવાય તમે આ વ્યક્તિ જો કોઈ સોમવારે વ્રત કરે તો તેને મંત્રોની સાથે એક પૂજા કરવાથી પણ આ ભગવાન શિવની કૃપા એ પ્રાપ્ત થશે. આ સિવાય નામાવલી મંત્ર એ શિવજીને પ્રસન્ન કરીને તમને તેમની આ કૃપા એ પ્રાપ્ત કરવા માટે

તમારે સોમવારે પૂજા કરતા સમયે નામા વલી મંત્ર એ બોલાવો જોઈએ તથા તે ઉપરાંત તમારે આ દિવસમા કોઈપણ સમયે ૧૦૮ વખત તેમનો જાપ કરવો જ જોઈએ.

અને તેમજ તમારે આ નિયમિત રીતે સવારે અને સાંજે ૧૦૮ વખત આ મંત્રનો જાપ કરવાથી પણ તમને એક શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આ પૂજા કર્યા પછી તમારે ભગવાન શિવની આ નામાવલી અને મંત્રોની સાથે તેમનુ આ ધ્યાન કરીને તમારે શિવજીને પ્રસન્ન કરી શકો છો.

।। श्री शिवाय नम: ।। ।। श्री शंकराय नम: ।। ।। श्री महेशवराय नम: ।। ।। श्री सांबसदाशिवाय नम: ।। ।। श्री रुद्राय नम: ।। ।। ॐ पार्वतीपतये नमः ।। ।। ॐ नमो नीलकण्ठाय ।।

આ પંચરક્ષી મંત્ર અને શિવ ગાયત્રી મંત્ર એ ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે તમે સૌથી સરળ ઉપાય છે આ પંચાક્ષરી મંત્ર એ “ॐ नम: शिवाय” નો જાપ કરવો. તે સિવાય “ॐ”ને સૃષ્ટીનો સાર માનવામા આવે છે.

અને આ શ્રાવણમા માત્ર તેનો જાપ કરવાથી શિવજી એ પ્રસન્ન થાય છે. અને તે સિવાય તમારે શિવ ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવાથી બધી મનોકામના પૂરી થાય છે.

शिव गायत्री मंत्र- ।। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात ।। શિવ નમસ્કાર મંત્ર પૂજા કરતા પહેલા આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતા ભગવાન શિવનું ધ્યાન ધરવું

“नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शन्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।। ईशानः सर्वविध्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रम्हाधिपतिर्ब्रम्हणोधपतिर्ब्रम्हा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम।।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *