જ્ઞાનની વાત – શું તમે જાણો છો 20 રૂપિયાની નોટ ઉપર છપાયેલો ફોટો ક્યાંનો છે? જાણો..

કેટલીક રોજિંદા વસ્તુઓ છે જેનો તમે ઘણી વખત ઉપયોગ કરો છો, પરંતુ તમે ક્યારેય તેના પર ધ્યાન જતું નથી. હવે આ વસ્તુ જેવી છે તેમ લો.

આ ઉનાળામાં તમે તમારી તરસ છીપાવવા માટે કેટલાક ઠંડા પીણાં ખરીદવાનું વિચારો છો અને તમારા જિન્સના પાછલા ખિસ્સામાંથી 20 રૂપિયાની નોટ કા કાઢો જેથી તેમાંથી ખરીદી કરીને તરસ શાંત થાય. પણ એકવાર તમે 20 રૂપિયાની નોંધ ધ્યાનથી જોશો તો તેમાં કંઈક લખેલું હશે.

જો તમે નોંધને ખૂબ કાળજીપૂર્વક જોશો, તો તમને આ નોટની મધ્યમાં કોઈ ટાપુનો ફોટો દેખાશે. તો હવે મને કહો કે તે ક્યા સ્થળ છે? કહી શકતા નથી? તે હજી પણ આશ્ચર્યજનક છે કે છેવટે, 20 રૂપિયાની નોટમાં છાપવામાં આવેલું ચિત્ર ક્યાંનું છે.

તો નોટ પર છપાયેલું ચિત્ર એ આંદામાનના 300 ટાપુઓમાંથી એક ટાપુનું આકર્ષક ચિત્ર છે. આ અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ બંગાળની ખાડી અને અંદમાન સમુદ્રની સંધિ સ્થળ પર હાજર છે.

હવે આ બધું કહ્યા પછી, હું આશા રાખું છું કે તમે મારા પર વિશ્વાસ કરશો અને આ પોસ્ટને વધુને વધુ મિત્રો સાથે શેર કરો અને તેમની જી.કે.ને થોડી વધુ સારુ બનાવો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *