વાસ્તુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ઘરના આ ખૂણામા મુકી તો તમારી તિજોરી, તમે થઇ જશો માલામાલ

આમ તો દરેકની ઇચ્છા એવી હોય છે કે તેના ઘરમાં એક સુખ અને શાંતિ અને લક્ષ્‍મીનો વાસ રહે. આ માટે તમારે લોકો અનેક ઉપાયો પણ કરતાં હોય છે.

અને કેટલાંક લોકો એ પૂજા અને પાઠ અને હવન કરે છે તો આ કેટલાંક લોકો પોતાનુ ઘર એ વાસ્તુ મુજબ જ બનાવડાવે છે. એ જ રીતે જો તમે કેટલીક વસ્તુઓને તમારા ઘરમાં વાસ્તુ મુજબ ગોઠવો તો એની તમને અસર એ તમારા જીવનમા થાય છે.

તમે અહીં વાસ્તુને લગતી આ કેટલીક વાતો એ ખાસ તમારા માટે મુકવામાં આવી છે:

આ ડ્રેસિંગ ટેબલ સાથેનો આ અરીસો એ પૂર્વ કે પછી ઉત્તરની દિવાલમા એ હોવો જોઈએ અને આ સિવાય કબાટ એ બેડરૂમમા ઉત્તર કે પશ્ચિમ કે પછી દક્ષિણ તરફ હોવુ જોઈએ. અને આ ટીવી અને હીટર અને એર કંડીશનર એ દક્ષિણ પૂર્વ દિશાના ખૂણામાં એ હોવા જોઈએ.

આ સિવાય વાંચવા અને લખવાની જગ્યા તમારે પૂર્વ કે બેડરૂમમાં પશ્ચિમની તરફ એ હોવી જોઈએ અને આ ભણતી વખતે તમારે મોઢું એ પૂર્વ દિશામા હોવું જોઈએ. અને આ બેડરૂમમા તમને આ સેફ કે તિજોરી આ દક્ષિણની દિવાલે એ રાખવી જોઈએ અને આ ખુલતી વખતે તમારે એનો દરવાજો એ ઉત્તરની તરફ ખુલવો જોઈએ. અને આનાથી તમની એ કદી પૈસાની કમી નહીં પડે.

આ સિવાય દક્ષિણ પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ ખૂણો ક્યારે તમારે ખાલી ના રાખવો જોઈએ. અને આ બેડરૂમ સાથેનુ તમારે અટેચ એ બાથરૂમ રૂમમા તમારે પશ્ચિમ કે ઉત્તરમા હોવું જોઈએ અને આ સિવાય સૂતી વખતે તમારે સારી ઉંઘ આવે એ માટે તમારે માથું પૂર્વ કે આ દક્ષિણ તરફ તમારે રાખવું જોઈએ.

આ આર્ટીકલમાં તમને આપવામાં આવેલી તમામ માહિતી વિશે અમે એવો કોઈ દાવો નથી કરતાં કે તે એક રીતે સંપૂર્ણપણે સાચી પડે કે સચોટ અથવા તો આ વાતોને અપનાવવાથી તમને પરિણામ મળશે. આને અપનાવતાં પહેલા તમારે આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ અવશ્ય લેવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *